Mannen vinden vrouwen in sexy kledij dommer

linkjes, kledij, onderzoek, amerika, dom, seks

Uit onderzoek van de universiteit van Princeton blijkt dat mannen een vrouw in sexy kledij al snel als dom beschouwen. De naaktheid wordt gezien als een teken van emoties en gevoelens, maar zendt het ook een signaal uit dat ze minder slim, minder sympathiek, minder ambitieus en minder competent is. Het toont ook eveneens aan dat ze weerloos is en bescherming nodig heeft. Vrouwen die zich meer bedekken worden automatisch gezien als intelligent en aardig. (Link)

De commentaren zijn gesloten.